keskiviikko 4. heinäkuuta 2012

Falcon ja indyn kolme tyttöä kävi tänään lonkka ja kyynär kuvissa.
Kennelliittoon lähti 3xA/A lonkat ja 3x0/0 kyynäreet!!

Falcos och Indys tre flickor var på höft och armbågs koll i dag.
Till Kennelförbundet for iväg 3xA/A höfter och 3x0/0 armbågar!!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti